Ordet “auktion” härrör från latinska augeō, vilket betyder “jag ökar” eller “jag förstärker”. Auktioner har för det mesta av historien varit ett relativt ovanligt sätt att förhandla om utbyte av varor och varor.

I praktiken har både prutning och försäljning till grundpris varit betydligt vanligare. Faktum är att de få auktioner som hölls före det sjuttonde århundradet var sporadiska. Auktionerna har dock en lång historia, som har spelats upp så tidigt som 500 B.C. Enligt Herodotus hölls i Babylon auktioner av kvinnor för äktenskap årligen. Auktionerna började med kvinnan auktionsägaren ansågs vara den vackraste och utvecklades till det minsta. Det ansågs olagligt att låta en dotter säljas utanför auktionsmetoden.

Under det romerska riket, efter militär seger, skulle romerska soldater ofta köra ett spjut i marken kring vilket krigsfördelarna lämnades, för att auktioneras bort. Senare slavar, som ofta fångades som krigets krig, auktionerades i forumet under spjutets tecken, med försäljningsvinsterna som går mot krigsinsatsen .