En auktion är en process för att köpa och sälja varor eller tjänster genom att erbjuda dem bud, ta bud och sedan sälja objektet till högsta budgivaren. Den öppna stigande prisauktionen är förmodligen den vanligaste formen av auktion som används idag.

Deltagarna bjuder öppet mot varandra, med varje efterföljande bud som krävs för att vara högre än föregående bud. En auktionsförare kan tillkännage priser, budgivare kan ringa sina bud själva (eller få en proxy att ringa ett bud på deras vägnar) eller bud kan lämnas elektroniskt med det högst aktuella budet som visas offentligt.

I en holländsk auktion börjar auktionsägaren med ett högt pris för en mängd liknande artiklar; Priset sänks tills en deltagare är villig att acceptera auktionsförarens pris för en viss mängd varor i partiet eller tills säljarens reservpris är uppfyllt.

Medan auktioner är mest associerade i den offentliga fantasi med försäljning av antikviteter, målningar, sällsynta samlarobjekt och dyra viner, används auktioner också för varor, boskap, radiospektrum och begagnade bilar. I ekonomisk teori kan en auktion hänvisa till någon mekanism eller uppsättning handelsregler för utbyte.