I vissa länder, till exempel Australien, är auktion en vanlig metod för försäljning av fastigheter. Används som ett alternativ till den privata försäljnings- / fördragsmetoden, där ett pris avslöjas och erbjudanden kan göras för att köpa fastigheten det priset, såldes auktioner traditionellt för att sälja egendom som på grund av sina unika egenskaper var svårt att bestämma ett pris för.

Lagen kräver inte att en leverantör avslöjar sitt reservpris före auktionen. Under 1990-talet och 2000-talet blev auktionen den primära metoden för försäljning av fastigheter i de två största städerna Melbourne och Sydney. Detta berodde till stor del på det faktum att försäljaren i en privat försäljning har angivit det pris som de vill ha och potentiella köpare skulle försöka sänka priset, medan i en auktion köparna inte vet vad säljaren vill ha och behöver därmed att fortsätta lyfta priset tills reservpriset är uppnått.