Villkor Köpare

  1. Auktionshallen Horla mottager kostnadsfritt skriftliga inropsuppdrag, även viss möjlighet att delta i budgivning via telefon.
  2. Inropsprovisionen är 10% ink moms på klubbat pris över 100kr,köp under 100kr är 10kr slagavgift, avrundning sker.
    Betalning sker KONTANT eller KONTOKORT.
  3. Samtliga föremål säljes i befintligt skick. Det ankommer på köparen att innan auktionen noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet. Ur och övrigt tekniskt säljes som kuriosa. Elmaskiner,verktyg mm EJ provkörda och Auktionshallen Horla tar inte ansvar att de fungerar tekniskt. Ev fel ska reklameras omedelbart efter köp.
  4. Avhämtning av inköpt gods 1 timma efter avslutad auktion eller dagen efter 9.00-16.00.

Villkor Säljare

  1. Inlämning auktionsgods till försäljning mottages enl. överenskommelse, ring för tid. Auktionshallen Horla förbehåller sig rätten att sortera inkommet gods efter kvalitet / säljbarhet. Bortsorterat gods skänkes till ideell förening.
  2. Auktionshallen Horla kan även ombesörja kontantköp av hela hem eller delar av, samt packning, hämtning, städ och röjning mm.
  3. Auktionshallen Horla åtar sig säljuppdrag för kundens räkning. Säljaren betalar provision + moms. Ev kostnader för övrigt arbete och hämtning räknas av på auktionsredovisning.
  4. Specad redovisning skickas omgående efter försäljning.Utbetalning sker ca 30 dagar efter försäljning.